ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Uzgadnianie lokalizacji inwestycji przebiegających przez działki gminne (trasy sieci infrastrukturalnej, przyłączeń technicznych przebiegających przez drogi i działki gminne)

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

Ogłoszono dnia: 2018-02-14 09:55:31

Termin załatwienia

Uzgodnienie/decyzja zostaje wydane w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu.

Osoba kontaktowa

Dorota Bartkowiak

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Telefon kontaktowy

tel.: 68 4109778

Adres e-mail

d.bartkowiak@krosnoodrzanskie.pl 

Sposób załatwienia

 • Wydanie decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego (w przypadku dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych) lub uzgodnienia w formie pisma (w przypadku pozostałych działek gminnych).
 • Decyzja/uzgodnienie nie jest zgodą na rozpoczęcie robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest wystąpić do Burmistrza Krosna Odrzańskiego z wnioskiem o zajęcie nieruchomości gminnej.
 • Zajęcie gruntu jest odpłatne.

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Wymagane Dokumenty

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji inwestycji, trasy przebiegu inwestycji lub o wyrażenie zgody na realizację inwestycji na działkach będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie powinien zawierać:
 • opis i położenie nieruchomości,
 • rodzaj zamierzonej inwestycji,
 • granice i oznaczenia nieruchomości oraz lokalizację inwestycji przedstawioną na oryginale lub kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000.
Wniosek powinien ponadto zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, numer telefonu.

Opłaty

 • zwolnione od opłat są jednostki państwowe oraz uzgodnienia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
 • 17 zł – w przypadku pełnomocnictwa.
Opłatę skarbową należy uiścić:
 • na konto bankowe Santander Bank Polska S.A O/Krosno Odrzańskie numer 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
 • w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1
Oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu należy dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.);
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-14 09:55:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ryszard Słupski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-14 09:55:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ryszard Słupski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-10 15:06:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
970 raz(y)