ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Postępowanie w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:09

Termin załatwienia

• do miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, • do 2 miesiące sprawy szczególnie skomplikowane.

Osoba kontaktowa

Beata Kujawa

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Telefon kontaktowy

68 4109 754

Adres e-mail

http://b.kujawa@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji w sprawie

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Wymagane Dokumenty

 • wniosek właściciela lub osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu o wymeldowanie osoby niezamieszkującej,
 • do wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie (np. umowa cywilno - prawna, akt notarialny, odpis z księgi wieczystej),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za "wydanie decyzji w sprawach meldunkowych" dokonany w kasie Urzedu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub na rachunek bankowy urzędu,
 • oryginał pełnomocnictwa, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
   

Opłaty

 • opłata skarbowa 10 zł za "wydanie decyzji w sprawach meldunkowych",
 • opłata skarbowa 17 zł za złożone pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności [LINK]
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [LINK]
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kujawa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-15 12:30:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:27:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 11:36:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1075 raz(y)