ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zgłoszenie zgonu – sporządzenie aktu zgonu

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 13:34:07

Termin załatwienia

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym usc karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Osoba kontaktowa

Mirosław Kossowski – Kierownik USC, Agnieszka Haręża – Z-ca Kierownika USC, Dariusz Sawicki – Z-ca Kierownika USC

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, budynek A, parter, pokój nr 4.

Telefon kontaktowy

68 410-97-50 – Kierownik USC, 68 410-97-51 – Z-ca Kierownika USC, 68 410-97-52 – Z-ca Kierownika USC

Adres e-mail

http://usciso@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  • pozostały małżonek(ka);
  • krewni zstępni;
  • krewni wstępni;
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 
Na potwierdzenie dokonania rejestracji zgonu, wnioskodawca otrzymuje jeden odpis skrócony aktu zgon niepodlegający opłacie skarbowej oraz wypełnioną przez kierownika usc część karty zgonu, przeznaczoną dla administracji cmentarza.
W razie potrzeby, w dniu sporządzania aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon może otrzymać kserokopię karty zgonu z bliżej określoną przyczyną zgonu, osoby zmarłej, poświadczoną w tut. USC za zgodność z oryginałem – poświadczenie dwóch stron wiąże się z opłatą skarbową.
 

Miejsce odbioru

Osobiście w Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, budynek A, parter, pokój nr 4.

Wymagane Dokumenty

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza, który stwierdził zgon,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej zgon,
  • książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli ją posiadała),
 

Czas realizacji

W dniu zgłoszenia zgonu.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego [LINK]
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych [LINK]
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Haręża
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-07 13:34:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-07 13:34:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 11:22:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1347 raz(y)