ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 49/GN/2019Drukuj informację Przetarg numer: 49/GN/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 49/GN/2019

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w obrębie 0002 miejscowości Krosno Odrzańskie.

Ogłoszono dnia: 2019-11-27 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-02-12 11:00:00

Miejsce

Siedziba Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 20.

Księga wieczysta

KW nr ZG1K/00017763/0.

Cena wywoławcza

960 000,00 zł

Wadium

96 000,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka posiada wielokątny, nieregularny, wydłużony kształt. Rzeźba terenu o umiarkowanych zróżnicowaniach, przy północnej i zachodniej granicy działki rozciągają się niewielkie skarpy. Powierzchnia terenu gruntowa, nieutwardzona. Działka porośnięta drzewostanem leśnym. Obszar nieruchomości nieogrodzony. Przez północno-zachodnią część działki przebiegają 3 napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia SN15kV. Działka nie jest uzbrojona i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do działki ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonych jako działki 422, 435/16, 427, 426. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 425 oznaczona jest symbolem Ls. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wyceniana działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2PU/EO – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oraz urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

Informacje dodatkowe

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych położonych w obrębie 0002 m. Krosno Odrzańskie oznaczonych jako działki nr 422, 435/16, 427 i 426 które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 6 lutego 2020 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. I Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy). Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z niezbędnymi załącznikami) oraz oświadczenie właściciela, że posiadana nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu wraz z dowodem potwierdzającym własność (aktualny odpis księgi wieczystej). Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 6 lutego 2020 r. do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim (budynek A), ul. Parkowa 1 Krosno Odrzańskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-27 12:26:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-27 12:28:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02 15:42:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony