ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 7/GN/2021Drukuj informację Przetarg numer: 7/GN/2021

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 7/GN/2021

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1232/25, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Edisona.

Ogłoszono dnia: 2021-03-26 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-04-30 11:30:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 4.

Księga wieczysta

ZG1K/00027512/9

Cena wywoławcza

162 500,00 zł

Wadium

16 250,00 zł

Opis

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej. Uchwałą nr XXX/254/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca 2021 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie, gdzie dla przedmiotowego terenu przewiduje się zmianę przeznaczenia terenu oraz wprowadzenie zmian parametrów urbanistycznych dla danego terenu. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką numer 1232/25 o powierzchni 4569 m² posiada kształt zbliżony do litery „L”, rzeźba terenu zróżnicowana, przy wschodniej i południowej granicy działki rozciągają się skarpy. Teren porośnięty trawą, chwastami oraz samosiejkami drzew. Obszar nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W pobliżu przebiegają sieci elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: centrum logistyczne, działki przeznaczone pod aktywizację gospodarczą, tereny niezagospodarowane, przedsiębiorstwo produkcyjne, zabudowa mieszkaniowa, ogródki działkowe. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu Nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń (projekt zagospodarowania terenu, poszczególne przyłącza infrastruktury technicznej związane z obsługą zabudowy oraz szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi dysponentami).

Informacje dodatkowe

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Krośnieńskiego. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyższej dokumentach. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt Nabywcy. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-26 14:25:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-26 14:39:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 14:57:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony