ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 12/GN/2021Drukuj informację Przetarg numer: 12/GN/2021

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 12/GN/2021

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1232/9, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim.

Ogłoszono dnia: 2021-03-26 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-04-30 10:00:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 4.

Księga wieczysta

ZG1K/00027512/9

Cena wywoławcza

184 500,00 zł

Wadium

18 450,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką numer 1232/9 o powierzchni 13303 m² posiada nieregularny, wielokątny kształt, rzeźba terenu o nieznacznych zróżnicowaniach. Obszar nieogrodzony. Powierzchnia terenu gruntowa, nieutwardzona. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej (przy granicy działki). Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W pobliżu przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacyjna. Przez południową część działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: centrum logistyczne, działki przeznaczone pod aktywizację gospodarczą, tereny niezagospodarowane, przedsiębiorstwo produkcyjne, zabudowa mieszkaniowa, ogródki działkowe. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu Nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń (projekt zagospodarowania terenu, poszczególne przyłącza infrastruktury technicznej związane z obsługą zabudowy oraz szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi dysponentami). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem ZI, KS – tereny zieleni izolacyjnej z możliwością lokalizacji miejsc parkingowych.

Informacje dodatkowe

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Krośnieńskiego. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyższej dokumentach. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt Nabywcy. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-29 11:31:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-29 11:34:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 14:57:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony