ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 22/GN/2021Drukuj informację Przetarg numer: 22/GN/2021

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 22/GN/2021

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1232/14, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Edisona.

Ogłoszono dnia: 2021-07-13 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-09-22 11:00:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 4

Księga wieczysta

ZG1K/00027512/9

Cena wywoławcza

712 500,00 zł

Wadium

71 250,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką numer 1232/14 o powierzchni 24765 m² posiada kształt zbliżony do trapezu. Rzeźba terenu zróżnicowana (spadek terenu w kierunku południowo-wschodnim). Teren porośnięty trawą, chwastami oraz samosiejkami drzew. Obszar nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W pobliżu przebiegają sieci elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: centrum logistyczne, działki przeznaczone pod aktywizację gospodarczą, tereny niezagospodarowane, przedsiębiorstwo produkcyjne, zabudowa mieszkaniowa, ogródki działkowe. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu Nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń (projekt zagospodarowania terenu, poszczególne przyłącza infrastruktury technicznej związane z obsługą zabudowy oraz szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi dysponentami). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej. Uchwałą nr XXX/254/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca 2021 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie, gdzie dla przedmiotowego terenu przewiduje się zmianę przeznaczenia terenu oraz wprowadzenie zmian parametrów urbanistycznych dla danego terenu. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr ZG1K/00027512/9 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

Informacje dodatkowe

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 17 września 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-13 12:39:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-13 14:15:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-06 08:47:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony