ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 31/GN/2021Drukuj informację Przetarg numer: 31/GN/2021

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 31/GN/2021

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 547/2, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Osiecznica

Ogłoszono dnia: 2021-09-08 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-10-12 10:30:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 4

Księga wieczysta

ZG1k/00030378/1

Cena wywoławcza

160 000,00 zł

Wadium

16 000,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 547/2 o powierzchni 9150 m² położna miejscowości Osiecznica. Działka o nieregularnym wielokątnym kształcie. Rzeźba terenu o umiarkowanych zróżnicowaniach. Powierzchnia terenu w zasadniczej części utwardzona kruszywem, jedynie skrajnie zachodnie i północne część działki porośnięte trawą oraz pojedynczymi zaskrzeczeniami. Powierzchnia terenu podniesiona w stosunku do terenów przyległych co utrudnia jej zabudowę. Obszar działki nieogrodzony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. W południowej części działki (na całej jej długości) przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oraz znajdują się 3 słupy elektroenergetyczne. W południowo-zachodniej części działki przebiega wodociąg oraz sieć kanalizacji sanitarnej wobec czego na działce 547/2 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp z o.o. polegająca na prawie eksploatacji infrastruktury sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność KPWK Sp z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim w pasie technicznym działki do szerokości 1,5 m po obu stronach urządzeń. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe oraz Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, powyższa działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MRU/MNU- strefa rozwoju zabudowy.

Informacje dodatkowe

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 7 października 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-07 13:40:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-08 08:48:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08 08:48:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony