ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 13/GN/2022Drukuj informację Przetarg numer: 13/GN/2022

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 13/GN/2022

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1232/102, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Edisona.

Ogłoszono dnia: 2022-04-27 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-06-01 12:00:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 3

Księga wieczysta

ZG1K/00027512/9

Cena wywoławcza

180 000,00 zł

Wadium

18 000,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką numer 1232/102 o powierzchni 2479 m² posiada wielokątny kształt zbliżony do odwróconej litery „P”, rzeźba terenu zróżnicowana ze spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Ponadto przy wschodniej, południowej i zachodniej granicy działki rozciągają się skarpy. W środkowej części urządzono drogę o nawierzchni asfaltowej z betonowymi krawężnikami. W północnej części działki droga zwieńczona jest placem manewrowym o prostokątnym kształcie. Skrajne części działki porośnięte wysoką trawą, chwastami oraz pojedynczymi zakrzaczeniami. Przez obszar działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna. Na działce oznaczonej numerem 1232/102 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność drogi koniecznej polegająca na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 1232/23 położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Edisona oraz nieodpłatna służebność przesyłu polegająca na prawie eksploatacji infrastruktury sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i deszczowej w pasie technicznym działki do szerokości 1,5 m po obu stronach urządzeń.

Informacje dodatkowe

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta (data księgowania na koncie Urzędu). Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy). Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Krośnieńskiego. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyższej dokumentach. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt Nabywcy. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-27 11:35:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-28 08:36:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-28 08:36:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony