ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 20/GN/2022Drukuj informację Przetarg numer: 20/GN/2022

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 20/GN/2022

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 453, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w obrębie 0002 miejscowości Krosno Odrzańskie

Ogłoszono dnia: 2022-05-19 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-06-30 10:30:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 11

Księga wieczysta

KW nr ZG1K/00030282/1

Cena wywoławcza

93 000,00 zł

Wadium

9 300,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 453 o powierzchni 1549 m² położona w obrębie 0002 miejscowości Krosno Odrzańskie. Działka posiada regularny kształt zbliżony do trapezu. Rzeźba terenu o umiarkowanych zróżnicowaniach, przy frontowej części działki rozciąga się skarpa, teren działki obniżony w stosunku do pasa drogowego. Nieruchomość porośnięta wysoką trawą oraz pojedynczymi drzewami liściastymi. Działka frontem przylega do powiatowej drogi publicznej - ul. Gubińskiej jednak nie posiada urządzonego z niej zjazdu. Istnieje możliwość lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 1148F zgodnie z przepisami i na warunkach podanych przez zarządcę drogi. Działka nie jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną. W pasie drogowym ul. Gubińskiej przebiega sieć: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna. W obrębie działki znajduje się słup elektroenergetyczny niskiego napięcia oraz przebiega napowietrzne przyłącze do sieci telekomunikacyjnej. Na działce zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 454 w miejscu ustalonego z zarządcą drogi zjazdu z drogi powiatowej. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MNU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Informacje dodatkowe

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2022 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę zaksięgowania transakcji finansowej na koncie Urzędu Miasta (datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu). Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-23 09:24:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-23 10:21:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-23 10:21:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony