ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-03-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-04-26 11:00:00
Dotyczy
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 253/4, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Wężyska
Cena wywoławcza
48 000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 132.4 KiB)
 • mapa 1 (PDF, 683.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 65.9 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-03-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-04-26 10:30:00
Dotyczy
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 37/4, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Nowy Raduszec
Cena wywoławcza
37 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 132.6 KiB)
 • mapa 1 (PDF, 824.8 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 65.2 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-03-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-04-26 10:00:00
Dotyczy
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 372/65, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie.
Cena wywoławcza
105 000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • mapa 1 (PDF, 917.9 KiB)
 • mapa poglądowa (PNG, 1 MiB)
 • ogłoszenie (PDF, 132.9 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 66.1 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-03-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-04-21 11:00:00
Dotyczy
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 564, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie
Cena wywoławcza
26 500,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • mapa 1 (PDF, 872.6 KiB)
 • mapa poglądowa (PNG, 778.8 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 132.6 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 65.5 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-03-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-04-21 10:30:00
Dotyczy
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 580/2, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie
Cena wywoławcza
19 000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • mapa 1 (PDF, 867.8 KiB)
 • mapa poglądowa (PNG, 789.4 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 132.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 65.2 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2022-03-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-04-21 10:00:00
Dotyczy
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 580/3, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie
Cena wywoławcza
19 000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • mapa 1 (PDF, 855 KiB)
 • mapa poglądowa (PNG, 789.4 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 132.6 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 65.6 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2022-02-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-03-28 10:00:00
Dotyczy
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie, położonej przy ul. Nadodrzańskiej w Krośnie Odrzańskim
Cena wywoławcza
287,50 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 83.9 KiB)
 • umowa-wzór (PDF, 83.6 KiB)
 • mapka (PDF, 504.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 88.8 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2022-02-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-03-23 09:30:00
Dotyczy
ul. Bohaterów Wojska Polskiego 15/3 Krosno Odrzańskie, dz. nr 237/9 o pow. 0,0112 ha, obręb 0002, udział w gruncie i częściach wspólnych budynku - 220/1000 KW ZG1K/00030819/5 dot. dz. 237/9 Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie, działka 237/9 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MWU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza
99800 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 309.2 KiB)
 • Mapa (PDF, 964.6 KiB)
 • Szkic lokalu (PDF, 351.2 KiB)
 • Zdjęcia (JPG, 2 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 2.3 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 2 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 1.9 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 2.2 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 2.1 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 1.7 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 1.8 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 1.9 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 2.1 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 2.1 MiB)
 • Zdjęcia (JPG, 2.2 MiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 64.8 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2022-01-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-03-03 10:30:00
Dotyczy
pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 442/12, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie
Cena wywoławcza
14 000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 135 KiB)
 • mapka (PDF, 1018.6 KiB)
 • Osoby zakwalifikowane do przetargu (PDF, 242.3 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 65.6 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2022-01-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-03-03 10:00:00
Dotyczy
pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 956/1, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie
Cena wywoławcza
1 000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 108.9 KiB)
 • mapka (PDF, 839.6 KiB)
 • Osoby zakwalifikowane do przetargu (PDF, 243 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 65.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji