ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 14/GN/2022

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 983/8, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie

Ogłoszono dnia: 2022-04-27 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-06-01 11:20:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 3.

Księga wieczysta

ZG1K/00017863/1

Cena wywoławcza

14 000,00 zł

Wadium

1 400,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 983/8 o powierzchni 481 m² położona Krośnie Odrzańskim. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, rzeźba terenu zróżnicowana. Nieruchomość stanowi skarpę ze znacznym spadkiem w kierunku południowym. Teren porośnięty trawą, pojedynczymi drzewami owocowymi oraz krzewami. Obszar działki nieogrodzony. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. W związku z brakiem dostępu do drogi publicznej przedmiotowy przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości oznaczonych działkami o numerach 983/10, 983/9, 983/7, 979, 983/11 i 980.

Informacje dodatkowe

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych położonych w obrębie m. Krosno Odrzańskie oznaczonych jako działki nr 983/10, 983/9, 983/7, 979, 983/11 i 980 które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. I Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta (data księgowania na koncie Urzędu). Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-27 12:35:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-28 08:41:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-09 15:07:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
181 raz(y)