ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 19/GN/2022

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 65/16, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Szklarka Radnicka

Ogłoszono dnia: 2022-05-19 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-06-27 12:00:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 3.

Księga wieczysta

ZG1K/00016860/3

Cena wywoławcza

1 500,00 zł

Wadium

150,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 65/16 o powierzchni 21 m² położna w Szklarce Radnickiej. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Rzeźba terenu płaska. Działka nie jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą gruntową (przez działkę gminną nr 65/34). Teren nieutwardzony, porośnięty wysoka trawą i pojedynczymi zakrzaczeniami. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MRU/MNU – strefa rozwoju zabudowy.

Informacje dodatkowe

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2022 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę zaksięgowania transakcji finansowej na koncie Urzędu Miasta (datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu). Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-20 15:11:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-23 10:03:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07 15:16:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)