ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 22/GN/2022

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 235/1, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie.

Ogłoszono dnia: 2022-07-08 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-08-30 10:00:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 11.

Księga wieczysta

ZG1K/00017763/0

Cena wywoławcza

20 700,00 zł

Wadium

2 070,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona działką nr 235/1 o powierzchni 34 m² położona w obrębie 0002 miejscowości Krosno Odrzańskie. Działka w całości zabudowana budynkiem. Obiekt konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem jednospadowym. Obiekt w chwili obecnej stanowi całość przestrzenno-funkcjonalną z budynkiem usytuowanym na działce sąsiedniej nr 236. Istnieje możliwość połączenia budynku z nieruchomością znajdującą się na działce sąsiedniej nr 235/6. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Stan techniczny budynku niekorzystny (zawilgocone ściany, nieszczelny dach). Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. W związku z brakiem dostępu do drogi publicznej przedmiotowy przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości oznaczonych działkami o numerach 236 i 235/6. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, powyższa działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MWU1- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Informacje dodatkowe

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych położonych w obrębie m. Krosno Odrzańskie oznaczonych jako działki nr 236 i 235/6 które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2022 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. I Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta (data księgowania na koncie Urzędu). Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy). Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z niezbędnymi załącznikami) oraz oświadczenie właściciela, że posiadana nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu wraz z dowodem potwierdzającym własność (aktualny odpis księgi wieczystej).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-18 16:41:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-18 16:43:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-07 11:02:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
276 raz(y)