ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:13:58 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przyłącza do zasilania dwustronnego budynku RDM w Krośnie Odrzańskim przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 207/1, 257/1, 257/2, 223/2 oraz na części działki nr 233 znajdującej się poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"
(widoczna od 2022-06-29 00:00:00)
Anna Bartoszek
12:46:01 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Zarządzenie 102/22 - Nazwa elementu do którego przynależy: 102/22 Monika Karwowska-Pawłowska
12:45:23 Edycja elementu Akty prawne - załącznik Uchwała L/380/22 - Nazwa elementu do którego przynależy: L/380/22 Monika Karwowska-Pawłowska
12:12:17 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Uchwała L/378/22 - Nazwa elementu do którego przynależy: L/378/22 Monika Karwowska-Pawłowska
09:55:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/377/22 Monika Karwowska-Pawłowska
09:55:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/376/22 Monika Karwowska-Pawłowska
09:55:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/375/22 Monika Karwowska-Pawłowska
09:55:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/374/22 Monika Karwowska-Pawłowska
09:55:37 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/382/22 Monika Karwowska-Pawłowska
09:55:37 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/381/22 Monika Karwowska-Pawłowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony