ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:00:23 Edycja elementu sprawa Numeracja porządkowa nieruchomości Robert Węglik

Zmiany z dnia: 2021-01-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:28 Edycja elementu informacja Inspektor Ochrony Danych Dawid Gierczyński
13:51:26 Edycja elementu informacja Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(widoczna od 1970-01-01 00:00:00 do 2070-01-01 00:00:00)
Dawid Gierczyński
13:34:42 Upublicznienie elementu informacja Plan zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 30 000 zł netto na rok 2021 w Gminie Krosno Odrzańskie Dawid Gierczyński

Zmiany z dnia: 2021-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:00:15 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2021. Robert Węglik
15:22:43 Edycja elementu sprawa Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Adam Sobolewski
15:21:52 Edycja elementu sprawa Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Adam Sobolewski
15:06:03 Upublicznienie elementu dokument Deklaracja obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dawid Gierczyński
14:55:46 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Krosna Odrzańskiego wszczyna postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej dz. nr 129 w miejscowości Radnica gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie" polegającego na Sylwia Bendkowska
14:15:00 Edycja elementu sprawa Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Adam Sobolewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony