ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:18:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na na realizację zadania pn. Ryszard Słupski
07:34:04 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowie kablowej linii energetycznej SN dz. nr 288/1, 338/3, 341 obręb 2 Krosno Odrzańskie wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej dz. nr 38/3 obręb 0016 Stary Raduszec gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie" Sylwia Bendkowska

Zmiany z dnia: 2021-04-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:34:28 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 89/18 Monika Karwowska-Pawłowska
09:15:24 Edycja elementu informacja Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej Monika Karwowska-Pawłowska
07:52:46 Upublicznienie elementu informacja XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.04.2021 Monika Karwowska-Pawłowska
07:52:07 Edycja elementu informacja Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. Monika Karwowska-Pawłowska
07:51:36 Upublicznienie elementu informacja Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. Monika Karwowska-Pawłowska

Zmiany z dnia: 2021-04-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:24:58 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na; "Budowie garażu w zabudowie szeregowej dz. nr 82/70 w miejscowości Kamień, gmina Krosno Odrzańskie" Sylwia Bendkowska
10:01:15 Edycja elementu informacja XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 24.03.2021 Monika Karwowska-Pawłowska

Zmiany z dnia: 2021-04-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:21:02 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 21/2021 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do zbycia
(widoczna od 2021-04-19 00:00:00 do 2021-05-11 00:00:00)
Katarzyna Buratyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony