ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:14:47 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 16/2021 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
(widoczna od 2021-03-02 00:00:00 do 2021-03-23 00:00:00)
Katarzyna Buratyńska

Zmiany z dnia: 2021-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:19:07 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 6/21 Monika Karwowska-Pawłowska
13:18:51 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 32/21 Monika Karwowska-Pawłowska
08:32:46 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 30/21 Monika Karwowska-Pawłowska
08:32:29 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 39/20 Monika Karwowska-Pawłowska

Zmiany z dnia: 2021-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:30:22 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 332 i 7/1 obręb Stary Raduszec, gmina Krosno Odrzańskie”
(widoczna od 2021-02-26 00:00:00)
Robert Węglik
13:26:31 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 39/13 obręb Stary Raduszec, gmina Krosno Odrzańskie Robert Węglik
13:23:56 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GN.6220.8.15.2020.MKu z dnia 08 lutego 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn.
(widoczna od 2021-02-26 00:00:00)
Robert Węglik
13:23:31 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Uzbrojenie zastępczego otworu studziennego nr 3z oraz awaryjnego otworu studziennego nr 6 w urządzenia służące do poboru wód podziemnych, za zlikwidowane studnie nr 3 i 5, na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim” (działka nr 437/1 obręb 2 Krosno Odrzańskie), Robert Węglik
13:20:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GN.6220.8.15.2020.MKu z dnia 08 lutego 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn.
(widoczna od 2021-02-26 00:00:00)
Robert Węglik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony