ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:52:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: " Budowie sieci elektroenergetycznej oraz kompaktowej stacji transformatorowej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami dz. nr 20, 34/10, 36/1, 37/2, 226/2, 227, 284/2 ul. Słubicka, Kościuszki, Metalowców, Działkowca w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie" Sylwia Bendkowska
08:49:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na: "Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/70 w miejscowości Kamień gmina Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie" Sylwia Bendkowska

Zmiany z dnia: 2021-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:44:46 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 25/21 Monika Karwowska-Pawłowska
10:44:20 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXVII/226/20 Monika Karwowska-Pawłowska
10:42:59 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 24/21 Monika Karwowska-Pawłowska
10:42:23 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXVII/226/20 Monika Karwowska-Pawłowska
10:42:23 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 23/21 Monika Karwowska-Pawłowska
08:54:14 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 21/21 Monika Karwowska-Pawłowska

Zmiany z dnia: 2021-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:42:27 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 28/21 Monika Karwowska-Pawłowska
11:42:27 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 27/21 Monika Karwowska-Pawłowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony