ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:08:07 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXVIII/241/21 Monika Karwowska-Pawłowska

Zmiany z dnia: 2021-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:21:30 Upublicznienie elementu informacja Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej; ochrony zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
(widoczna od 2021-02-15 00:00:00)
Marzena Grabowska
13:33:45 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny LIX/471/18 Monika Karwowska-Pawłowska
13:10:42 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXVIII/239/21 Monika Karwowska-Pawłowska
13:10:23 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXVIII/242/21 Monika Karwowska-Pawłowska
11:44:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania zabudowy mieszkaniowej obręb Marcinowice dz. nr 303/13, 303/14, 303/15, 303/16, 303/17, 468 gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie” Sylwia Bendkowska

Zmiany z dnia: 2021-02-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:37:19 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 15/2021 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do dzierżawy
(widoczna od 2021-02-12 00:00:00 do 2021-03-05 00:00:00)
Katarzyna Buratyńska

Zmiany z dnia: 2021-02-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:42 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 14/2021 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży
(widoczna od 2021-02-12 00:00:00 do 2021-03-05 00:00:00)
Katarzyna Buratyńska
14:11:27 Edycja elementu informacja Wykaz 13/2021 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży
(widoczna od 2021-02-12 00:00:00 do 2021-03-05 00:00:00)
Katarzyna Buratyńska
14:04:02 Upublicznienie elementu informacja Wykaz 13/2021 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży
(widoczna od 2021-02-12 00:00:00 do 2021-02-26 00:00:00)
Katarzyna Buratyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony