ˆ

Ochrona środowiska

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-04-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Remont nawierzchni przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim łącznie z odwodnieniem budynku".
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-04-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum logistycznego Hillwood Krosno -budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częściami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i restauracja wieży Kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim"
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-03-15
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum logistycznego Hillwood Krosno - budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częściami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-01-25
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Zakup urządzeń do laseroterapii”
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-01-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego „Hillwood Krosno” – budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częściami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Zakup urządzeń do laseroterapii”
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-01-19
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca w części charakterystykę przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno Odrzańskie.
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-01-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o umorzeniu postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy w m. Krosno Odrzańskie, dz. nr 603/1, obręb 1 Krosno Odrzańskie.
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-28
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno odrzańskie.

Nawigacja między stronami listy informacji