ˆ

Ochrona środowiska

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-28
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa hali magazynowej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 16”
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-28
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zakup miniładowarki kołowej”
Lp: 23
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-12-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „ Zakup miniładowarki kołowej”
Lp: 24
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-12-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa hali magazynowej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 16”
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „ Budowa mobilnego węzła betoniarskiego Mobil 3” –na dz. nr 440/9 obręb 2 Krosno Odrzańskie.
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy w m. Krosno Odrzańskie, dz. nr 603/1, obręb 1 Krosno Odrzańskie.
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-11-17
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „ Budowa mobilnego węzła betoniarskiego Mobil 3” –na dz. nr 440/9 obręb 2 Krosno Odrzańskie.
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę w części decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno Odrzańskie.
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-11-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrzańskie-Łochowice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetleniem”.
Lp: 30
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2016-10-25
Zakres przedmiotowy
Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek o całkowitej obsadzie 750 DJP, na działkach o nr ewidencyjnych 465/2 i 465/3 w Radnicy, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, woj. lubuskie.

Nawigacja między stronami listy informacji