ˆ

Ochrona środowiska

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-10-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno Odrzańskie.
Lp: 32
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-10-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno Odrzańskie.
Lp: 33
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-10-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa mobilnego węzła betoniarskiego Mobil 3” –na dz. nr 440/9 obręb 2 Krosno Odrzańskie.
Lp: 34
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-09-30
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 35
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-09-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 36
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-09-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrzańskie-Łochowice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetleniem”.
Lp: 37
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-09-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-09-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”
Lp: 39
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-08-31
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odrzański Szlak Zimorodka” mający na celu ochronę obszarów Natura 2000 poprzez wykonanie odpowiednich dla wybranych siedlisk i gruntów działań przyrodniczych i ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu obniżenia antropopresji na obszary chronione.
Lp: 40
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-08-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno Odrzańskie.

Nawigacja między stronami listy informacji