ˆ

Ochrona środowiska

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-08-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Odrzański Szlak Zimorodka” mający na celu ochronę obszarów Natura 2000 poprzez wykonanie odpowiednich dla wybranych siedlisk i gruntów działań przyrodniczych i ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu obniżenia antropopresji na obszary chronione.
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-07-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrzańskie-Łochowice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetleniem”.
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-06-08
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 segment B-1;B-2 w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów, działka 501/4 i 501/6 obręb 1 Krosno Odrzańskie
Lp: 44
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-05-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 segment B-1;B-2 w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów, działka 501/4 i 501/6 obręb 1 Krosno Odrzańskie
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-04-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek o całkowitej obsadzie 750 DJP, na działkach o nr ewidencyjnych 465/2 i 465/3 w Radnicy, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Lp: 46
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2016-04-27
Zakres przedmiotowy
Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek o całkowitej obsadzie 750 DJP, na działkach o nr ewidencyjnych 465/2 i 465/3 w Radnicy, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-03-31
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca postoju pojazdów z utwardzeniem powierzchni tłuczniem kamiennym o pow. ok. 450 m2, z wydzieleniem 10-ciu miejsc postojowych oraz wygrodzeniem o wysokości 1,2 m miejsca odpoczynku dla podróżnych z czterema stołami w tym jeden zadaszony wiatą o pow. ok. 14 m2, na części działki 174 i 175/1 obręb Osiecznica, użytek lasy przy istniejącym zjeździe.
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-03-13
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – linii kablowej oświetlenia drogowego dz. o nr ewid. 1227, obręb 1 Krosno Odrzańskie w pasie drogowym drogi krajowej nr 29, ul. Poznańska w miejscowości Krosno Odrzańskie oraz wymiana opraw oświetlenia drogowego, należących do Gminy Krosno Odrzańskie, zlokalizowanych na terenie miejscowości Krosno Odrzańskie”.
Lp: 49
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-03-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – linii kablowej oświetlenia drogowego dz. o nr ewid. 1227, obręb 1 Krosno Odrzańskie w pasie drogowym drogi krajowej nr 29, ul. Poznańska w miejscowości Krosno Odrzańskie oraz wymiana opraw oświetlenia drogowego, należących do Gminy Krosno Odrzańskie, zlokalizowanych na terenie miejscowości Krosno Odrzańskie”.
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-02-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca postoju pojazdów z utwardzeniem powierzchni tłuczniem kamiennym o pow. ok. 450 m2, z wydzieleniem 10-ciu miejsc postojowych oraz wygrodzeniem o wysokości 1,2 m miejsca odpoczynku dla podróżnych z czterema stołami w tym jeden zadaszony wiatą o pow. ok. 14 m2, na części działki 174 i 175/1 obręb Osiecznica, użytek lasy przy istniejącym zjeździe.

Nawigacja między stronami listy informacji