ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 13667
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 6027
Rejestr zmian 490084
Zespół redakcyjny 17634
Kontakt 22486

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 14013
Wspólnota samorządowa 3426
Podstawy prawne działania samorządu 4036
Zadania Gminy 3712
Stanowienie aktów prawnych 3651
Organy Gminy 21282
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5802
Burmistrz 13149
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 17435
Rada Miejska 18315
Przewodniczący Rady Miejskiej 10124
Komisje Rady Miejskiej 14198
Radni Rady Miejskiej 22629
Dyżury radnych 28778
Protokoły z sesji Rady 24400
Protokoły z posiedzeń Komisji 44828
Informacje o terminach sesji 130464
Interpelacje i zapytania radnych 8532
Kadencja 2010-2014 760
Wojciech Dębiński 8536
Krystian Forster 13503
Mariusz Grycan 12531
Ewa Klepczyńska 14216
Robert Maciąg 10272
Grzegorz Magdziak 2368
Tomasz Miechowicz 14209
Grzegorz Noga 12067
Kazimiera Potocka 14128
Adam Przybysz 13407
Kazimierz Rauba 11821
Tomasz Rogowski 9603
Radosław Sujak 13527
Bogdan Śnieżek 13612
Magdalena Wlazło 12408
Wyciagi z protokołów 4502
Kadencja 2014-2018 1184
Danuta Cierpisz 12694
Leszek Fijałkowski 16629
Krystian Forster 21127
Piotr Garczyński 12410
Marek Górski 12396
Mariusz Grycan 39984
Ewa Klepczyńska 19728
Katarzyna Kula 6434
Artur Kozakiewicz 13584
Dorota Kwapisiewicz 14915
Robert Narkun 11819
Kazimiera Potocka 28978
Kazimierz Rauba 21409
Tomasz Rogowski 24423
Radosław Sujak 11050
Bartosz Zaborowicz 15991
Kadencja 2018-2023 761
Cierpisz Danuta 5501
Fijałkowski Leszek 348
Forster Krystian 7134
Garczyński Piotr 727
Górski Marek 281
Grycan Mariusz 5626
Klepczyńska Ewa 816
Kozakiewicz Artur 842
Kula Katarzyna 326
Kwapisiewicz Dorota 292
Lipiński Jarosław 1446
Myśliwiec Grażyna 5259
Potocka Kazimiera 298
Rogowski Tomasz 798
Zaborowicz Bartosz 709
Transmisja obrad sesji 1
Archiwum obrad sesji 4910
Wyniki głosowań 13297
Portal mieszkańca 58
Jednostki pomocnicze 12324
Sołectwa 36634
Komitety Osiedlowe 15322
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 66688
Wydziały Urzędu Miasta 25706
Wydział Organizacyjny 12060
Wydział Finansowy 16096
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 15812
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 21339
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 13629
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 16825
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 9431
Straż Miejska 10353
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 11248
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 5327
Inspektor Ochrony Danych 6356
Koordynator do spraw dostępności 312
Centrum Uslug Wspólnych 500
Żłobek Miejski 1184
Przedszkole nr 1 4123
Przedszkole nr 3 7147
Przedszkole nr 4 4989
Przedszkole nr 2 3170
Zespół Szkolno-Przedszkolny 877
Szkoła Podstawowa nr 3 6636
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 4159
Szkoła Podstawowa nr 2 4509
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 5156
Szkoła Podstawowa w Radnicy 630
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 1169
Regulamin organizacyjny 8587
Schemat organizacyjny 8269
Podział kompetencji 5492
Dane adresowe 7471
Dni i godziny otwarcia 8503
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 5799
Numery kont bankowych 10115
Prawo lokalne 604517
Uchwały Rady od I.2008 492926
Uchwały Rady do XII.2007 60481
Obwieszczenia Rady 215196
Projekty Uchwał Rady 97532
Zarządzenia Burmistrza 474530
Rok 2012 370277
Rok 2011 10627
Rok 2010 9082
Rok 2009 11297
Rok 2008 11561
Rok 2007 7908
Rok 2006 3440
Rok 2005 5117
Rok 2004 4580
Rok 2003 3454
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 36703
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 9379
Interpretacja indywidualna 5455
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 11490
Raport o stanie Gminy 6152
Budżet i Finanse 10518
Budżet Gminy 37418
Sprawozdania z realizacji budżetu 42939
Sprawozdania finansowe 7826
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 19972
Kontrole 6476
Plan kontroli 4035
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2411
2012 3533
2013 2740
2014 1758
2015 2382
2016 3706
2017 4193
2018 6536
2019 6387
2020 299
Kontrole jednostek podległych 3241
2012 3788
2013 6614
2014 6512
2015 7012
2016 5832
2017 5097
2018 5148
2019 5364
2020 111
Kontrole zewnętrzne 705
2015 3329
2016 3084
2017 5687
2018 4967
2019 6725
2020 256
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 3459
Komunikaty i ogłoszenia 500919
Organizacje pozarządowe 620
Zamówienia publiczne 261000
Do 30.000 euro 328574
Plan zamówień 9553
Platforma Zakupowa 2
Wybory 13021
Wybory Prezydenta RP 2020 22158
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 19877
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 21982
Wybory samorządowe 2018 41885
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 9219
Wybory 2015 - Sejm, Senat 15457
Wybory Prezydenckie 2015 23079
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20546
Wybory Samorządowe 2014 41477
Wybory do komitetów osiedlowych 2501
Przetargi 336087
Archiwalne przetargi 8657
Ogłoszenia o przetargach 202169
Ogłoszenia o wyniku przetargu 144514
Nabór kandydatów 98481
Ogłoszenia o naborze 220836
Ogłoszenia o naborze do II.2013 155311
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 89984
Regulamin naborów 3814
Co i jak załatwić 163024
Oświadczenia majątkowe 274385
Współpraca Gminy 7311
Współpraca zagraniczna 3411
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 4813
Ochrona środowiska 48629
Karty A 19374
Karty B 12183
Karty E 7364
Obwieszczenia i ogłoszenia 163227
Opłaty za usługi wodne 771
Gospodarka odpadami 293
Jednostki organizacyjne Gminy 20581
Rejestr instytucji kultury 2112
Obwieszczenia 353787
Finanse i majątek Gminy 6387
Dług publiczny 10124
Mienie Komunalne 6864
Spółki handlowe 1444
Referenda 4627
Referendum 2012 18531
Referendum ogólnokrajowe 2015 11090
Wybory ławników 13604
Rejestry i ewidencje 11269
Zgromadzenia publiczne 4269
Petycje 3133
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 7716
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 19210
Zbiorcza informacja o petycjach 6015
Informacja publiczna 2471
Udostępnianie informacji publicznej 1182
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 833

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6886
O biuletynie 16531
Deklaracja dostępności 1419
Mapa biuletynu 5797
Strona Podmiotu 0