ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy - 2003 r.

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Miasta - 2003 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-10-10 09:12:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-10-10 12:19:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-10-10 12:19:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, m.in.:
- radnych,
- wójtów,
- burmistrzów,
- starostów,
- sekretarzy,
- skarbników gmin oraz powiatów.

Zgodnie z art. 24i. ust. 1 informacje zawarte w oświadczeniu majatkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości, a z art. 24i, ust.3 jawne informacje zawarte w oświadczeniach majatkowych są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002r. Nr 153, poz. 1271).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-10-10 11:26:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-10-10 11:29:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-10-10 11:29:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej - 2003 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-10-06 08:00:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-10-06 08:06:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-10-06 08:06:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podział kompetencji pomiędzy Burmistrza i Zastępcę Burmistrza

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Burmistrz obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawyprowadzone przez:
1)   Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego;
2)   Straż Miejską;
3)   Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
4)   Pion Ochrony i Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnej. 
5) Inspektor Ochrony Danych
Ponadto Burmistrz wykonuje funkcję zgromadzenia wspólników w Krośnieńskiej Spółce Wodociągowo – Komunalnej oraz nadzoruje działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
 
2. Zastępca Burmistrza obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawy prowadzone przez:
1)   Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
2)   Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.
     Ponadto Zastęcpca Burmistrza nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych i obejmuje bezpośrednim nadzorem działalność :
1)   Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim;
2)   Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
3)   Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim;
4)   Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim;
5)   Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;
6)   Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy;
7)   Szkoła Podstawowa w Wężyskach;
8) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim;
9)Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim;
10)Szkoły Podstawowej w Radnicy;
11)Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim;
12)Przedszkola Nr  1 w Krośnie Odrzańskim;
13)Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim;
14)Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim;
15)Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim;
16) Klub Dziecięcy „Maleństwa” 
17) Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim
 
Burmistrz powierzył okresowo nadzór nad Wydziałem Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Zastępcy Burmistrza
 
 3. Skarbnik obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawy prowadzone przez Wydział Finansowy.
 
4. Sekretarz obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawy prowadzone przez:
1)   Wydział Organizacyjny;
2)  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich;
3) Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Czarnolewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-27 16:55:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-27 17:47:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29 12:43:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dane adresowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nazwa: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Adres: ul. Parkowa 1
Kod: 66-600 Krosno Odrzańskie
NIP Gminy: 926-10-00-601
Regon: 970770267
Telefon: 68 41 09 700,
Fax: 68 383 5122
e-mail:
www: www.krosnoodrzanskie.pl
www–bip: bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Czarnolewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-27 16:57:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-27 17:47:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-13 09:36:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
 
Na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r, w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) informuje się, że przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w następujących terminach:
 
1) w poniedziałki od 15.00 do 17.00 przez burmistrza,
2) w środy:
     a) od 9.00 do 11.00 przez zastępcę burmistrza,
     b) od 11.00 do 13.00 przez kierowników komórek organizacyjnych, sekretarza i skarbnika.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Ejsmont
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Ejsmont
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-27 17:03:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-27 17:47:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-21 22:08:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jednostki organizacyjne Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań, w tym również wykonywania zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bie-żące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Jednostki organizacyjne realizują cele i wykonują zadania okre-ślone w statutach tych jednostek.
 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23, tel/fax 68 383 5185
Zakład budżetowy

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10H, tel. 0 68 383 3360, fax 0 68 383 3361
Jednostka budżetowa

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 3, tel. 68 383 5404,  68 383 0624
Jednostka budżetowa
4. Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 3, tel 0 68 383 5026, 512-756-504
Instytucja kultury
 
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10H, tel. 0 68 383 3380, fax 0 68 383 3381
Jednostka budżetowa
6. Centrum Artystyczno-Kulturalne "Zamek"
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Szkolna 1, tel. 0 68 383 8994,
Instytucja kultury
 
Jednośtki oświatowe
 
 Szkoły:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim (w skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie i Przedszkole w Starym Raduszcu)
Adres: ul. Bohaterów WP 21; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Wioletta Radecka-Weretko
e-mail: 
tel. 683835178
 
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
Adres: ul. Moniuszki 30; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Izabela Sańko
e-mail: 
tel. 683835243

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim
Adres: ul. Pułaskiego 3; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Wiesława Kołarzyk
e-mail: 
tel. 683839500

4. Zespół Edukacyjny w Osiecznicy (w skład wchodzą Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu i Przedszkole)
Adres: ul. Szkolna 15, Osiecznica; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Małgorzata Brodzińska
e-mail: 
tel. 683837024

5. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach
Adres: Wężyska 162; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Iwona Skołozubow
e-mail: 
tel. 683831867
 
6.Szkoła Podstawowa im ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Adres: Radnica 146; 66 - 600 krosno Odrzańskie
p. o. Dyrektora – Krystyna Bryszewska
e-mail: 

Przedszkola:

1. Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Krośnie Odrzańskim
Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 2
Dyrektor: Zuzanna Adułło
e-mail: 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/p1_krosno_odrzanskie/
tel.683835179

2. Przedszkole nr 2 im. Złotej Rybki w Krośnie Odrzańskim 
Obecna siedziba: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 2
Dyrektor – Ewa Sierszyńska
e-mail: 

3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim
Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 6d
Dyrektor: Danuta Gąsior
e-mail.: 
tel. 683835456

4. Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim
Adres:66-600 Krosno Odrzańskie, ul. B. Chrobrego 33
Dyrektor: Maria Kalska
e-mail: 
tel 683835247
 
 
Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
 
1. Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim
Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 6d
Dyrektor: Danuta Gąsior
e-mail: 
 
2. Klub Dziecięcy "Maleństwa" w Krośnie Odrzańskim
Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 2
Kierownik: Zuzanna Adułło
e-mail:
tel: 68-383-51-79

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Mikołajczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-27 17:19:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-27 17:47:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30 13:23:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przynależności do stowarzyszeń, spółek i związków gmin

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Gmina Krosno Odrzańskie jest członkiem niżej wymienionych spółek, stowarzyszeń i związków gmin:


1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra
Rok przystąpienia: 1993 r.
Cel statutowy:
Podejmowanie społecznie użytecznej działalności w zakresie (m.in.):
- prowadzenia działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym, doradczym i wydawniczym – mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju przedsiębiorczości,
- udostepnianie przedsiębiorcom wiedzy związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz inormacji dot. warunków i zasad funkcjonowania rynków finansowych i kapitałowych,
- inicjowania i wspomagania inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia
- wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego gmin, powiatów i regionów oraz przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich

2. Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o.o.
65-520 Zielona Góra, Ul. Ptasia 2b
Rok przystąpienia: 1996 r.
Cel statutowy:
Spółka specjalizuje się w czynnościach związanych z procedurą pozyskiwania i obsługi funduszy pomocowych, a w szczególności Funduszu Phare CBC. Spółka współdziała z inwestorem w każdej fazie podejmowania decyzji na rzecz realizacji projektu Gminy.
 
3. Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr
66-620 Gubin, Ul. Piastowska 18
Rok przystąpienia: 1995 r.
Cel statutowy:
Wszechstronna działalność na rzecz obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, ich sanacji ekologicznej, rozkwitu gospodarczego i kulturalnego oraz stałej poprawy warunków życia ich mieszkańców, w tym zniwelowanie istniejących różnic sytuacji ekonomicznej.
Realizacja wyznaczonego celu ukierunkowana jest m.in. na:
- współdziałanie z niemieckimi podmiotami działalności komunalnej i wspólnotami komunalnymi w ramach Euroregionu,
- harmonizowanie działalności komunalnej w zakresie programowania rozwoju terenów objętych działalnością Euroregionu,
- działanie na rzecz przyspieszonego rozwoju i wzajemnego dostosowania systemów infrastruktury technicznej i społeczno-usługowej o zasięgu oddziaływania ponadgranicznego,
- dążenie do zwiększania potencjału ekonomicznego Euroregionu przy zachowaniu zasad i rygorów ekologicznych,
- tworzenie korzystnych warunków dla ponadgranicznej współpracy różnych podmiotów w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, zdrowia, opieki społecznej oraz innych przyjętych przez członków Stowarzyszenia,
- współdziałanie w zapobieganiu oraz zwalczaniu katastrof i klęsk żywiołowych,
- integracja ludności całego regionu poprzez tworzenie warunków i sprzyjanie rozwojowi bezpośrednich kontaktów osobistych pomiędzy mieszkańcami sąsiadujących ze sobą krajów,
- stałe informowanie opinii publicznej po obu stronach o celach, zasadach, programach i konkretnych przedsięwzięciach w zakresie współpracy transgranicznej.
 
4. Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce
Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 29.06.2000r.
Cel statutowy:
Celem Kapituły jest :
• upowszechnianie wiedzy o historii zrzeszonych miast i miejscowości;
• wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie ochrony dóbr kultury, ekologii i ochrony środowiska;
• wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie kultury, sportu i rekreacji
• pozyskiwanie środków finansowych na ochronę dziedzictwa kulturowego zrzeszonych miast i miejscowości
• promocja i prezentacja dorobku historycznego i gospodarczego członków Kapituły
• pozyskiwanie środków finansowych na promocję gospodarczą zrzeszonych miast i miejscowości
• udzielanie pomocy zrzeszonym miastom i miejscowościom w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ekologii i ochrony środowiska
• podejmowanie działań zmierzających do wprowadzania zmian w ustawodawstwie polskim w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
• umacnianie tożsamości regionalnej.
  
5. Związek Miast Nadodrzańskich
Al. 3 Maja 1 a, 70-214 Szczecin
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 29.11.2000 r.
Cel statutowy:
Cele Stowarzyszenia (m.in.):
• wspieranie rozwoju gospodarczego miast nadodrzańskich,
• kształtowanie świadomości ekologicznej pozwalającej na właściwe korzystanie z dóbr natury,
• troska o wspólne dziedzictwo kulturowe,
• propagowanie walorów turystycznych regionów nadodrzańskich
• wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo – pasażerskiej na Odrze
 
6. Związek Międzygminny „Odra Warta”
Ul. Zachodnia 2, 66-300 Międzyrzecz
Rok przystąpienia: Uchwałą rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z 27.08.1999 r.
Cel statutowy:
Cel Związku: wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, obejmujące zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną i cieplną oraz wodę, a także odprowadzania nieczystości, poprzez budowę i eksploatację sieci elektroenergetycznej, sieci energii cieplnej, sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń i instalacji z nimi związanych, w tym również obiektów wytwarzających energię z uwzględnieniem najdalej posuniętej ochrony środowiska naturalnego.
27 marca 2002 r. Gmina Krosno Odrzańskie podpisała umowę o współpracy w ramach gazyfikacji ze Spółką z o.o. „Media Odra Warta” dot. budowy przez ww Spółkę sieci dystrybucji gazu.
Ustalony w umowie termin przewiduje doprowadzenie gazu do Krosna Odrzańskiego do dnia 15.10.2003 r.
  
7. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Powiatu Krośnieńskiego
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 26.04.2002 r.
Cel statutowy:
Cel Stowarzyszenia – wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
• wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmin i powiatu krośnieńskiego
• promowanie przedsiębiorczości i nowoczesnych rozwiązań gospodarczych
• popularyzowanie wiedzy związanej z problematyka rozwoju gospodarczego,
• rozwój świadomości obywatelskiej,
• tworzenie instytucjonalnych form rozwoju gospodarczego powiatu,
• popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie powiatu krośnieńskiego oraz gmin wchodzących a w skład stowarzyszenia,
• wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszenia bezrobocia i rozwoju gospodarczego,
• inicjowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu krośnieńskiego.
 
8. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTur
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 22.09.2000 r.
Celem działalności Organizacji jest:
• kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
• integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa,
• zwiększanie liczby turystów odwiedzających województwo,
• wzrost wpływów z turystyki,
• poprawa infrastruktury turystycznej w województwie,
• stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem ”it”,
• inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi,
• inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
• koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie
• stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Ejsmont
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Ejsmont
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-27 17:39:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-27 17:47:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-08-27 17:47:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydziały Urzędu Miasta

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Wydział Organizacyjny - O, w tym:
  - Biuro Obsługi Interesanta
  - Biuro Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i ds. przeciwdziałania narkomanii

   
 2. Wydział Finansowy - F
   
 3. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - OK
   
 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GN
   
 5. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego - IR, w tym:
  - Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

   
 6. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - USCiSO
   
 7. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego - AK
   
 8. Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego - PR, w tym:
  - Centrum Obsługi Inwestora

   
 9. Straż Miejska - SM
   
 10. Pion Ochrony Informacji Niejawnych - PO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Gierczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Gierczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-27 12:17:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-27 12:18:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-04 17:22:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji