ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza krosna Odrzańskiego w sprawie dokonania uzupełnienia co do rozstrzygnięcia zapisów i sprostowania decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: IR.6733.6.2018.AW z dnia 11 czerwca 2018 r., wydanej dla Gminy Krosno Odrzańskie z siedzibą ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Krosno Odrzańskie”

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, WPF na lata 2021-2030 oraz możliwości sfinansowania deficytu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Ogiba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-24 09:08:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Ogiba
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-24 09:12:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Ogiba
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24 09:12:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030 oraz projekt Budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Ogiba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 13:49:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Ogiba
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 13:54:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Ogiba
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23 13:55:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GN.6220.9.10.2020.MKu z dnia 13 listopada 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa strefy przyjęcia surowca i strefy ekspedycji wyrobu na terenie zakładu HOMANIT Krosno Odrzańskie sp. z o.o. w m. Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-20 14:43:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-20 14:45:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20 14:45:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 26.11.2020

Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 26.11.2020 r.

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań pn. „Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Cudak-Kossowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-17 14:45:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-17 20:29:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-17 20:29:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 
  1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim w dniach od 30 października 2020 r. do 5 listopada października 2020 r. miały na celu zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
2. Przebieg konsultacji
Konsultacje były prowadzone w następujących etapach:
ETAP 1
Kampania informacyjna.
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji:
  1.  zamieszczono na stronie www.krosnoodrzanskie.pl, BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
  2. wysłano drogą pocztową do wszystkich organizacji.
ETAP 2
Zgłaszanie uwag i opinii.
W dniach od 30 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r. zbierano informacje od organizacji pozarządowych na stosownych formularzach. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-13 13:15:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-13 13:16:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-13 13:16:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że w 2020 r. na realizację zadania pn.  „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie” wydatkowała środki w wysokości 11328,50 zł, z czego środki w kwocie 3671,27 zł pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu  „Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest na lata 2019-2023 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 3671,27 zł 
 
W 2020 roku został osiągnięty efekt ekologiczny – 16,30 Mg
 
Unieszkodliwiono 16,30 Mg czyli 951 m2 wyrobów zawierających azbest,
z demontażem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Węglik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-04 14:25:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-04 14:25:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-04 14:37:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji