ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-24
Data rozstrzygnięcia
2020-09-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 993.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-13
Data rozstrzygnięcia
2020-09-09
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” (2)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 324.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-06-25
Data rozstrzygnięcia
2020-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-06-15
Data rozstrzygnięcia
2020-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-06-04
Data rozstrzygnięcia
2020-06-29
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach z podziałem na części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 623.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-05-15
Data rozstrzygnięcia
2020-06-10
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 172.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-05-11
Data rozstrzygnięcia
2020-06-01
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach (tryb „zaprojektuj i wybuduj”)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-11-07
Data rozstrzygnięcia
2019-11-29
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z wymianą kotła oraz remont istniejącej kotłowni w budynku B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 334.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-10-22
Data rozstrzygnięcia
2019-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
„Wybór Banku udzielającego kredyt długoterminowy na lata 2019 - 2030”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 624.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-08-13
Data rozstrzygnięcia
2019-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” - Część III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 334.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji