ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-26 07:25:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.6 KiB)
 • SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (DOCX, 255.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 88.3 KiB)
 • Audyt energetyczny (PDF, 3.9 MiB)
 • Program Funkcjonalno - Użytkowy (DOC, 5.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 446.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 262.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-11 07:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.9 MiB)
 • Zał_1-5,8 (DOCX, 56.9 KiB)
 • Zał_6 (DOCX, 84.6 KiB)
 • Zał_7 (DOC, 8.3 MiB)
 • Warunki przyłączenia ENEA (PDF, 176.4 KiB)
 • Warunki przyłączenia wod-kan (PDF, 55.7 KiB)
 • Decyzja lokalizacyjna (PDF, 5.7 MiB)
 • Zał_2 do Decyzji lokalizacyjnej (PDF, 3.1 MiB)
 • Zał_3 do Decyzji lokalizacyjnej (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 1016.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 203 KiB)
 • Zał_4_zmiana (DOCX, 17.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 734.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 993.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” (2)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 578.4 KiB)
 • Zał_1-10 (ZIP, 701.4 KiB)
 • Zał_11 Projekt budowlany (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał_12 Przedmiar robót (ZIP, 88 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje techniczne (ZIP, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 324.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 577.2 KiB)
 • Zał_1-10 (ZIP, 701.8 KiB)
 • Zał_11 Projekt budowlany (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał_12 Przedmiar robót (ZIP, 88 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje techniczne (ZIP, 1 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-08 07:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.7 MiB)
 • Zał_1-5,8 (DOCX, 57.1 KiB)
 • Zał_6 (DOCX, 84.7 KiB)
 • Zał_7 PFU (DOC, 8.3 MiB)
 • Wyjaśnienia do postępowania (PDF, 516.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 200.2 KiB)
 • Decyzja lokalizacyjna (PDF, 5.7 MiB)
 • Zał_1 do Decyzji lokalizacyjnej (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał_2 do Decyzji lokalizacyjnej (PDF, 3 MiB)
 • Zał_3 do Decyzji lokalizacyjnej (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 407.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 681.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-25 07:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach z podziałem na części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 449.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.9 MiB)
 • Zał_1-5,8 (DOCX, 201.5 KiB)
 • Zał_6 (DOCX, 87.5 KiB)
 • Zał_7a1 Audyt Energetyczny - szkoła (PDF, 3.9 MiB)
 • Zał_7a2 PFU - szkoła (DOC, 5.2 MiB)
 • Zał_7b1 PFU - świetlica (DOC, 4.8 MiB)
 • Zał_7b2 Audyt energetyczny - świetlica (PDF, 2.6 MiB)
 • Zał_7b3 Ekspertyza Orinitologiczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał_7b4 Protokół przeglądu (PDF, 3.4 MiB)
 • Zał_7b5 Protokół PINB - świetlica (PDF, 1.4 MiB)
 • Zał_7b6 Protokół kontroli okresowej (elektryka) - Świetlica (PDF, 5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 200.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie SIWZ (PDF, 382 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 (PDF, 200.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie SIWZ_2 (PDF, 431 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 604.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 623.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-05-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 172.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-26 07:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach (tryb „zaprojektuj i wybuduj”)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 470.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOCX, 272 KiB)
 • Zał_6 do SIWZ (DOCX, 87.5 KiB)
 • Zał_7a1 Audyt Energetyczny - szkoła (PDF, 3.9 MiB)
 • Zał_7a2 PFU - szkoła (DOC, 5.2 MiB)
 • Zał_7b1 PFU - świetlica (DOC, 4.8 MiB)
 • Zał_7b2 Audyt energetyczny - świetlica (PDF, 2.6 MiB)
 • Zał_7b3 Ekspertyza Orinitologiczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał_7b4 Protokół przeglądu - świetlica (PDF, 3.4 MiB)
 • Zał_7b5 Protokół PINB - świetlica (PDF, 1.4 MiB)
 • Zał_7b6 Protokół kontroli okresowej (elektryka) - Świetlica (PDF, 5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 300 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-12-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Zakup energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy UZP (PDF, 102.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z wymianą kotła oraz remont istniejącej kotłowni w budynku B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 584.5 KiB)
 • Zał_11 Dokumentacja Projektowa (ZIP, 2.7 MiB)
 • Zał_12 Przedmiar Robót (PDF, 509.2 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje Techniczne (PDF, 543.5 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 696.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 334.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji