ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-12-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Zakup energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy UZP (PDF, 102.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót budowlnych w ramach zadania pn.: „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”w ramach programu RPO Lubuskie 2020 Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BIP (PDF, 675.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy UZP (PDF, 100.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania pn. Adaptacja części pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 na Klub Dziecięcy „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 665 KiB)
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy UZP (PDF, 97.4 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 885.7 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia UZP (PDF, 86.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-05 07:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
REWITALIZACJA CZĘŚCI DOLNEGO MIASTA OBEJMUJĄCEGO ULICE: GROBLA, BOBROWA, PLAC PRUSA, ŻEROMSKIEGO, WODNA, RYBAKI
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175 KiB)
 • SIWZ + załączniki (PDF, 18.3 MiB)
 • Zał_6 Istotne waruki umowy (PDF, 221.7 KiB)
 • Zał_7 Dokumentacja techniczna (ZIP, 19.3 MiB)
 • Zał_7 Dokumentacja techniczna - geologia (ZIP, 2.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 41.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 706.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-20 08:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Raduszcu" - powtórzenie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 488.8 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 737.1 KiB)
 • Zał_1-5_7-9 (DOCX, 75.7 KiB)
 • Zał_6_Istotne warunki umowy (DOCX, 73.7 KiB)
 • Zał_10_Projekt_sanitarny (RAR, 2.8 MiB)
 • Zał_11_Projekt_budowlany (RAR, 9.8 MiB)
 • Zał_12_Projekt_elektryczny (RAR, 782.9 KiB)
 • Zał_13_Przedmiary_robót (RAR, 190.2 KiB)
 • Zał_14_Specyfikacje_techniczne (RAR, 283.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 339.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 705.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2013-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest położonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 142 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 24 KiB)
 • załącznik nr 2.1 (DOC, 12 KiB)
 • załącznik nr 2.2 (DOC, 14.5 KiB)
 • wykaz nieruchomości (DOC, 17 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 44.5 KiB)
 • Program usuwania azbestu (_PDF, 1.5 MiB)
 • oświadczenie (DOC, 14 KiB)
 • Wykaz nieruchomości poprawiony (DOC, 18 KiB)