ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-26 07:25:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.6 KiB)
 • SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (DOCX, 255.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 88.3 KiB)
 • Audyt energetyczny (PDF, 3.9 MiB)
 • Program Funkcjonalno - Użytkowy (DOC, 5.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 446.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 262.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa przestrzeni publicznej przy ul. Poznańskiej 19 wraz z fontanną posadzkową”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 613.6 KiB)
 • zał_1_9 (ZIP, 669 KiB)
 • Zał_10_Przedmiar robót (ZIP, 273.3 KiB)
 • Zał_11_Projekt_budowlany (ZIP, 52 MiB)
 • Zał_12_Specyfikacje_techniczne (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zał_13_Mała architektura (ZIP, 818.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 244.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2016-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Przebudowa drogi Gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze" w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 403.4 KiB)
 • Załączniki_1_12 (RAR, 7.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 274.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2015-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim - etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 60.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 173.4 KiB)
 • Aneks_Nr_1_do_projektu (ZIP, 9.1 MiB)
 • Plan_zagospodarowania_II_etap (PDF, 1.6 MiB)
 • Projekt_budowlany_-_Przebudowa_Targowiska (ZIP, 23.9 MiB)
 • Przedmiar_robot_II_etap (ZIP, 99.8 KiB)
 • Rysunki_konstukcyjne_wykonawcze (ZIP, 14.1 MiB)
 • Specyfikacje_techniczne_-_Przebudowa_targowiska (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zał_1_9 (DOC, 98.5 KiB)
 • Zał_10_Projekt_umowy (PDF, 72.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 21.3 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 244.9 KiB)
 • Plan_zagospodarowania_II_etap (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjasnienia do SIWZ (PDF, 635.6 KiB)
 • Aneks_Nr_2_do_projektu (ZIP, 5.4 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 284.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2015-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim - etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 57.6 KiB)
 • Zal_1_9 (DOC, 98 KiB)
 • Specyfikacje_techniczne_-_Przebudowa_targowiska (ZIP, 2.1 MiB)
 • Rysunki_konstukcyjne_wykonawcze (ZIP, 14.1 MiB)
 • Projekt_budowlany_-_Przebudowa_Targowiska (ZIP, 23.9 MiB)
 • Aneks_Nr_2_do_projektu (ZIP, 5.4 MiB)
 • Aneks_Nr_1_do_projektu (ZIP, 9.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.5 KiB)
 • zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 254.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.6 KiB)
 • Plan zagospodarowania II etap (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ - zmiana (PDF, 173.1 KiB)
 • Umowa - zmiana (PDF, 72.9 KiB)
 • Przedmiar robót - zmiana 2 (ZIP, 99.8 KiB)
 • Zawiadomieni o unieważnieniu postępowania (PDF, 284.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2015-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi na osiedlu Bolesława Chrobrego II w Krośnie Odrzańskiem
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 49.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 163.3 KiB)
 • Załączniki (DOC, 95.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 294.7 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 2.2 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 3.6 MiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ (PDF, 85.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 635.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2014-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-28 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 1 Organizacja imprez o charakterze gospodarczym i Kontrakt 2 Udział w imprezach o charakterze gospodarczym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 442.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 835.2 KiB)
 • Zmiana SWIZ (DOCX, 14.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (DOCX, 24.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 671.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2014-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa - ul. Srebrna Góra w Krośnie Odrzańskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 196 KiB)
 • Załączniki_1_8 (DOC, 92 KiB)
 • Załącznik 9 (DOC, 94 KiB)
 • Opis Projektu B-W (PDF, 484.3 KiB)
 • Organizacja ruchu (ZIP, 2.4 MiB)
 • Projekt zagospodarowania (PDF, 2.5 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 144.1 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 22.9 MiB)
 • wyjsnienia_zmiana _terminu (PDF, 1004 KiB)
 • Rys_zamienne (ZIP, 3.2 MiB)
 • przedmiar_cz_drogowa_zmiana (PDF, 53.1 KiB)
 • Opis_06_zmiana (PDF, 341.7 KiB)
 • wyjasnienia_nr_2_przedłużenie_terminu (PDF, 87.9 KiB)
 • opis techniczny_zamienny (PDF, 469.1 KiB)
 • sanitarna_przedmiar_zamienny (PDF, 67.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 587.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2013-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-24 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 194.7 KiB)
 • Załączniki 1, 3 - 8 (DOC, 89.5 KiB)
 • Załącznik 2 (DOC, 64 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (JPG, 231.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2013-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Krosno Odrzańskie w terminie od 01.08.2013 r. do 31.12.2014 r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 169.2 KiB)
 • Zalacznik nr 1 - oferta (DOC, 319 KiB)
 • Zalacznik nr 2 - umowa (DOC, 74.5 KiB)
 • Zalaczniki nr 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (DOC, 285.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 64.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi II do SIWZ(1) (PDF, 45.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji