ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Protokoły 2012

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XVII/2012 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 30 lipca 2012r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-10-09 11:26:23 przez Tomasz Dziubczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 14.00.
Obrady otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Małaczyński:
- powitał radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik.
- stwierdził prawomocność obrad – na ustawową liczbę 15 radnych, obecnych 11 radnych w chwili rozpoczęcia obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie bez uwag i przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie niektórych innych ustaw.
3. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Pan Wójt wyjaśnił, że sesję zwołano, ponieważ wszystkie gminy zdecydowały przekazać zadania związane z tzw. „ustawą śmieciową”. Ustawa weszła w życie od 01.01.2012r., a ma funkcjonować od 01.07.2013r. Każda gmina będzie musiała zajmować się gospodarką odpadami i w związku z tym wszystkie gminy zobowiązały się do końca lipca podjąć uchwałę o wyrażeniu woli przekazania zadań dla CZG-12.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag jednogłośnie
11 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 2.
Pan Wójt – poinformował, że 01 lipca 2011r. weszła nowa ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami na gminy. Kalendarz wprowadzenia tej ustawy jest dość długi, bo wynosi aż półtora roku. Od 01.01.2012r. zaczęła obowiązywać. Jednym z punktów tej ustawy jest, że 01.07.2013r. ustawa wchodzi w życie i gmina przejmuje wszelkie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy. Wiąże się to z tym, że każda gmina będzie musiała przeprowadzać przetargi dla siebie, wybierać wykonawcę do odbierania odpadów i z tym wykonawcą się rozliczać. Dla budżetu gminy oznacza to, że jeśli ktoś wygra przetarg i świadczy usługi, to my musimy mu za nie zapłacić. Później od mieszkańców składki my musimy zebrać. Będziemy musieli do tego dołożyć ok. 20%. Krajowy Związek Gmin Miejskich idzie w tym kierunku, aby wyłączyć te gminy, które posiadają zakłady usług komunalnych i aby nadal mogły świadczyć usługi wywożenia odpadów bez przetargu. Drugi kierunek jest taki, aby w tych gminach słabszych /tak jak my/, które są zrzeszone w celowych związkach gmin, przekazać zadania na związek. I tak ustaliliśmy na ostatnim Walnym Zebraniu w Długoszynie, że przekażemy te zadania dla CZG. Dlatego dzisiaj musimy przyjąć uchwałę. Wszystkie gminy do końca lipca przyjmą taką uchwałę. Ale może się tak zdarzyć, że zmieni się to i żebyście Państwo mieli tego świadomość, że podjęcie uchwały może być na darmo. Gdyby miała to robić gmina, to tych zadań jest tak dużo, że 3 osoby byłoby za mało.
Radny Pan Zwierzyński – należałoby rozważyć, czy ponieślibyśmy straty, jeśli sami byśmy się tym parali. Kwota z odpłatności mogła by być wyższa od kwoty, którą trzeba by było zapłacić przewoźnikowi.
Więcej uwag nie wniesiono.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę nr XVII/95/2012 w sprawie wyrażenia woli przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   oraz zmianie niektórych innych ustaw, którą przyjęto
10 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu.
Ad 3.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały i poinformowała, że zmiany wynikają przede wszystkim ze zwiększenia wydatków w zakresie inwestycji: budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej, w gminie Krzeszyce. Zwiększone wydatki zdecydowano pokryć środkami wolnymi wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów hipotecznych i pożyczek z lat ubiegłych oraz zwiększenia wydatków w zakresie modernizacji remizy w Krzeszycach, na którą otrzymano dotację z budżetu województwa.
Uwag radni nie wnieśli.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XVII/96/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r, którą przyjęto jednogłośnie
11 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Pan Wójt w tym punkcie poinformował o dwóch zakończonych inwestycjach:
- kanalizacja i sieć wodociągowa w Karkoszowie,
- stadion w Rudnicy /otrzymaliśmy dofinansowanie/
oraz zaprosił na obchody 10-lecia współpracy z gminą Altlandsberg na dzień 26.08.2012r. /Biblioteka w Krzeszycach/.
Ad 4.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie oraz  dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce. /ok. 15.00/.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
……………………………….
/Maria Parchimowicz/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-09 11:26:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-09 11:26:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-09 09:26:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony