ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Pakos
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Pakos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-19 14:54:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-19 14:56:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-19 14:56:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krzeszyce 01.06.2012r.
Urząd Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
 
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Krzeszyce, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199, poz.1227 ze zm.)
zawiadamia, że w dniu 21.06.2011r. wpłynął wniosek EKO–PARTNER PLUS Sp. z o. o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.  Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Organ prowadzący postępowanie po zasięgnięciu opinii  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, postanowieniem z dnia 16.08.2011r. zobowiązał wnioskodawcę do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 01.06.2012r. do 21.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16 w pokoju nr 19 w godz. od 8:00 do 15:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
                                                                                                                                                    Wójt Gminy Krzeszyce
                                                                                                                                                       Czesław Symeryak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Czarnecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czarnecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-31 15:20:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-01 07:32:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-12 15:07:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001r. z późniejszymi  zmianami./ zwołuję XVI zwyczajną sesję Rady Gminy Krzeszyce VI  kadencji na dzień 22 czerwca 2011r. na godz. 12.00.
 
Miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy  Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16.
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Krzeszyce.
3. Sprawozdanie Wójta  z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2011r.
4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2011r.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2011r.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r. – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce.
9. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie skargi Pana Józefa Leśniewskiego – podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania.
Przewodniczący
Rady Gminy Krzeszyce
/-/ Jan Galoński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-15 12:08:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-15 12:09:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-15 12:09:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »