ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Soliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Soliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-22 14:50:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 14:51:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-22 14:51:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Soliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Soliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-31 14:25:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 14:51:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-22 14:51:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Krzeszyce

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krzeszyce, dnia 17  lutego 2014r.
 
sprawa : zawiadomienie o sesji Rady Gminy
 
                       Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi  zmianami./ zwołuję XXXII  zwyczajną sesję Rady Gminy Krzeszyce  VI  kadencji
na dzień 27 lutego 2014r. na godz. 12.00
Miejsce obrad – sala narad  Urzędu Gminy  Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16.
 
  PORZĄDEK OBRAD:
1.  Sprawy regulaminowe:
         a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
         b/ przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji.
2.    Przyjęcie sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli za 2013r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola. 
4.    Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 – podjęcie uchwały.
5.    Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 – podjęcie uchwały.
6.    Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – podjęcie uchwały.
7.    Zmiana uchwały budżetowej 2014r. – podjęcie uchwały.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krzeszyce.
9.    Rozpatrzenie skargi Pana Macieja Łazara i Pani Agaty Lewandowskiej – podjęcie uchwały.
10.  Przyjęcie planów pracy Rady Gminy Krzeszyce i Komisji Rady Gminy na 2014r.
 11.  Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
12.  Interpelacje, wnioski i zapytania.
 13.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
         Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas pracy w Radzie Gminy.
Podstawa prawna: art.25 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-20 12:01:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-20 12:01:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-20 12:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszyce

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZESZYCE
o przyjęciu dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki  ozn. nr ewid. 941/7

      Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 25 kwietnia 2013 r. przez Radę Gminy Krzeszyce dokumentu w postaci uchwały Nr XXIII/149/2013 uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach – dla działki ozn. nr ewid. 941/7.
      Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu, wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonym na podstawie art. 42 pkt 2 oraz na podstawie art. 55 ust.3 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie  Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce w godzinach pracy urzędu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Waraksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Waraksa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-17 09:03:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-17 09:04:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-17 09:04:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »