ˆ

Gospodarka odpadami komunalnymi

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:00:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu przez gminę za 2019 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce za 2019 r. Tomasz Dziubczyk

Zmiany z dnia: 2020-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:28:05 Edycja elementu załącznik do informacji Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce za 2019 r. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce za 2019 r. Tomasz Dziubczyk

Zmiany z dnia: 2020-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:53:17 Upublicznienie elementu informacja Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce za 2019 r. Marta Buczkowska
« powrót do poprzedniej strony