ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy Dragon

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce informuje, że w dniu 22.09.2023 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy Dragon złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.  Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 29.09.2023 r. do 30.11.2023 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 5.000,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wójta Gminy Krzeszyce nie udzielono w roku 2023 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje planowane w roku budżetowym. Zadanie pn. ,, Bezpieczeństwo w sportach walki”  będzie polegało na budowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, zwiększenie aktywności oraz sprawności fizycznej  wśród dzieci i młodzieży.  Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Krzeszyce zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu  ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Wójta Gminy Krzeszyce to 2.000,00 zł. Wobec powyższego Wójt Gminy Krzeszyce w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres: , lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce. Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Wójt Gminy Krzeszyce zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-29 11:06:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-29 11:07:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-29 11:07:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,POSTOMIA” Sulęcin - Kołczyn

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce informuje, że w dniu 06.05.2022 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,POSTOMIA” Sulęcin - Kołczyn złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.  Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 13.05.2022 r. do 31.05.2022 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 12.000,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wójta Gminy Krzeszyce nie udzielono w roku 2022 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje planowane w roku budżetowym. Zadanie pn. ,,Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski”  będzie polegało na organizacji imprezy sportowej o zasięgu międzynarodowym dla wszystkich. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Krzeszyce zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursuofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Wójta Gminy Krzeszyce to 10.000,00 zł. Wobec powyższego Wójt Gminy Krzeszyce w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszaćuwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres: , lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce. Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Wójt Gminy Krzeszyce zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 16:22:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 16:24:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-06 16:24:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
539 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

eChallenge Foundation

Wójt Gminy Krzeszyce informuje, że w dniu 12.04.2022 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą eChallenge Foundation złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu działalności na oświaty i kultury, aktywizacji seniorów w obszarze języka angielskiego, technologii informatycznych i kulinariów włoskich.  Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 20.04.2022 r. do 20.06.2022 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 3.900,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wójta Gminy Krzeszyce nie udzielono w roku 2022 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje planowane w roku budżetowym. Zadanie pn. ,,Wychowanie przez odkrywanie”  będzie polegało na odkrywaniu kultury i kuchni włoskiej z elementami języka angielskiego i włoskiego. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Krzeszyce zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Wójta Gminy Krzeszyce to 3.900,00 zł. Wobec powyższego Wójt Gminy Krzeszyce w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres: , lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce. Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Wójt Gminy Krzeszyce zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-14 12:26:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-14 12:29:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14 12:29:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Koło Łowieckie ,,Dzik” Słońsk

Wójt Gminy Krzeszyce informuje, że w dniu 22.11.2021 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Koło Łowieckie  ,,Dzik” Słońsk złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania integracji i asymilacji ze społecznościami lokalnymi.  Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 po źn. zm.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.12.2021 r. do 30.12.2021 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 6.000,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wójta Gminy Krzeszyce nie udzielono w roku 2021 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje planowane w roku budżetowym.
Zadanie będzie polegało na wyborze dzieci dotkniętymi takimi zjawiskami jak: bieda, wykluczenie społeczne i przygotowanie dla nich świątecznych paczek. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Krzeszyce zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Wójta Gminy Krzeszyce to 6.000,00 zł.
Wobec powyższego Wójt gminy Krzeszyce w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres: , lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce. Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Wójt Gminy Krzeszyce zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-23 14:11:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-23 14:15:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23 14:15:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »