ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla obszaru inwestycyjnego w miejscowości Karkoszów z prognozą oddziaływania na środowisko