ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XXXVII/223/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały VII/35/11 z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XXXVII/222/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/210/2022 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasnołęg
Nr aktu prawnego
XXXVII/221/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/220/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 84/2022/GN stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
84/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
78/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/219/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia „Złoty herb Gminy Krzeszyce dla Zasłużonych"
Nr aktu prawnego
XXXVI/218/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „HONOROWEGO OBYWATELA GMINY KRZESZYCE"
Nr aktu prawnego
XXXVI/217/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Krzeszyce porozumienia terytorialnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.
Nr aktu prawnego
XXXVI/216/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji