ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 381
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 51/2018/GO w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
51/2018/GO
Status
Obowiązujący
Lp: 382
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert na: Przebudowę odcinka drogi gminnej w Karkoszkowie na działkach nr 115 i 116
Nr aktu prawnego
50/2017/OB
Status
Obowiązujący
Lp: 383
Data podjęcia
2018-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 49/2018/SK w sprawiezmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
49/2018/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 384
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 48/2018/SK w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu 2018 r.
Nr aktu prawnego
48/2018/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 385
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert w nw. przetargach nieograniczonych pn: 1. Poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę Sali wiejskiej w miejscowości Zaszczytowo 2. Zwiększenie walorów rekreacyjno-turystycznych Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę placu zabaw oraz budowę promenady i ciągu pieszego nad rzeką Postomią przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
47/2018/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 386
Data podjęcia
2018-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 46/2018/GN w sprawie ustalenia ceny nieruchomości w I, III i IV przetargu
Nr aktu prawnego
46/2018/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 387
Data podjęcia
2018-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 45/2018/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu udziału 218/10000 nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/9 i udziału 1/80 w działce 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
45/2018/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 388
Data podjęcia
2018-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 44/2018/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 349/4 położonej w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
44/2018/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 389
Data podjęcia
2018-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 43/2018/GO w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w sferze pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
43/2018/GO
Status
Obowiązujący
Lp: 390
Data podjęcia
2018-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 42/2018/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
42/2018/GN
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji