ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 43/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
43/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 42/2021/SK w sprawie zmiany budżetu 2021 r.
Nr aktu prawnego
42/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 41/2021/ZW w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
41/2021/ZW
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 39/2021/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 1003/10 położonej w obrębie Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
39/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 38/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
38B/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 38A/2021/SK w sprawie zmiany budżetu 2021 r.
Nr aktu prawnego
38A/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 37/2021/WG w sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy w Krzeszycach.
Nr aktu prawnego
37/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 32/2021/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 338/7 położonej w obrębie Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
34/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 31/2021/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/9 i udział do 1/20 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo.
Nr aktu prawnego
31/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 30/2021/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/13 i udział do 1/20 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo.
Nr aktu prawnego
30/2021/GN
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji