ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXXIII/189/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Muszkowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXXIII/188/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Krzemów-Łukomin-Graby i Rudna
Nr aktu prawnego
XXXIII/187/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty i sprzedaży bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
XXXIII/186/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w 2022r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXIII/185/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia diet sołtysom.
Nr aktu prawnego
XXXIII/184/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Krzeszyce oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XXXIII/183/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych.
Nr aktu prawnego
XXXIII/182/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzeszyce w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2021-2027
Nr aktu prawnego
XXXIII/181/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXXIII/180/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji