ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 641
Data podjęcia
2015-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wojewody Lubuskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
1456
Status
Obowiązujący
Lp: 642
Data podjęcia
2015-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VII/42/2015 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
VII/42/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 643
Data podjęcia
2015-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 76/2015/RG WÓJTA GMINY KRZESZYCE z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku na terenie gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
76/2015/RG
Status
Obowiązujący
Lp: 644
Data podjęcia
2015-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VII/41/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
Nr aktu prawnego
VII/41/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 645
Data podjęcia
2015-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VII/40/2015 w sprawie zmiany budżetu 2015 r.
Nr aktu prawnego
VII/40/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 646
Data podjęcia
2015-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VII/39/2015 w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Nr aktu prawnego
VII/39/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 647
Data podjęcia
2015-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VII/38/2015 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
VII/38/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 648
Data podjęcia
2015-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VII/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonieruchomości oznaczonej nr ewid. 23, położonej w obrębie geodezyjnym Karkoszów
Nr aktu prawnego
VII/37/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 649
Data podjęcia
2015-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VII/36/2015 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
VII/36/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 650
Data podjęcia
2015-04-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VI/35/2015 w sprawie zmiany budżetu 2015 r.
Nr aktu prawnego
VI/35/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji