ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 701
Data podjęcia
2015-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VII/36/2015 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
VII/36/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 702
Data podjęcia
2015-04-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VI/35/2015 w sprawie zmiany budżetu 2015 r.
Nr aktu prawnego
VI/35/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 703
Data podjęcia
2015-04-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VI/34/2015 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Przemysławiu
Nr aktu prawnego
VI/34/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 704
Data podjęcia
2015-04-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VI/33/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybiebezprzetargowym
Nr aktu prawnego
VI/33/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 705
Data podjęcia
2015-04-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VI/32/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybiebezprzetargowym
Nr aktu prawnego
VI/32/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 706
Data podjęcia
2015-04-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr VI/31/2015 w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy(art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu Cywilnego)
Nr aktu prawnego
VI/31/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 707
Data podjęcia
2015-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr V/30/2015 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w miejscowości Krzeszyce
Nr aktu prawnego
V/30/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 708
Data podjęcia
2015-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr V/29/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowaniedziałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetuUnii Europejskiej
Nr aktu prawnego
V/29/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 709
Data podjęcia
2015-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr V/28/2015 w sprawie zmiany budżetu 2015 r.
Nr aktu prawnego
V/28/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 710
Data podjęcia
2015-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr IV/27/2015 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
Nr aktu prawnego
IV/27/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji