ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 741
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/185/2013 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXX/185/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 742
Data podjęcia
2013-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/184/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 743
Data podjęcia
2013-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/183/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXIX/183/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 744
Data podjęcia
2013-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/182/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Nr aktu prawnego
XXIX/182/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 745
Data podjęcia
2013-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/181/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/181/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 746
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/180/2013 w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVIII/180/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 747
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/179/2013 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVIII/179/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 748
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/178/2013 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy
Nr aktu prawnego
XXVIII/178/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 749
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/177/2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2014 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
XXVIII/177/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 750
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/176/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/126/2012 Rady Gminy Krzeszyce z 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXVIII/176/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji