ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 741
Data podjęcia
2015-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr IV/21/2015 w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
IV/21/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 742
Data podjęcia
2015-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr IV/20/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/142/09 Rady Gminy w Krzeszycach z dnai 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszyce na lata 2009 - 2015.
Nr aktu prawnego
IV/20/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 743
Data podjęcia
2015-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr IV/19/2015 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzeszyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
IV/19/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 744
Data podjęcia
2015-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr IV/18/2015 w sprawie zmiany nazwy ulicy Bolesława Bieruta na ulicę Gorzowską w miejscowości Rudnica
Nr aktu prawnego
IV/18/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 745
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 19/2015/WG zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Nr aktu prawnego
19/2015/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 746
Data podjęcia
2015-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 16/2015/WG w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Nr aktu prawnego
16/2015/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 747
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr III/17/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2014 r.
Nr aktu prawnego
III/17/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 748
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr III/16/2014 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
Nr aktu prawnego
III/16/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 749
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr III/15/2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
III/15/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 750
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr III/14/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krzeszyce w 2015r.
Nr aktu prawnego
III/14/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji