ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 761
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVIII/228/2014 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXVIII/228/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 762
Data podjęcia
2014-07-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/216/2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
XXXVI/216/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 763
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/227/2014 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzeszyce w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2014 – 2020
Nr aktu prawnego
XXXVII/227/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 764
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/226/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXXVII/226/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 765
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/225/2014 uchylająca uchwałę nr XXXVI/216/2014 z 15 lipca 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/225/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 766
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/224/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/224/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 767
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/223/2014 w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu bedące w zakresie zadań własnych gminy
Nr aktu prawnego
XXXVII/223/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 768
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/222/2014 w sprawie zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Nr aktu prawnego
XXXVII/222/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 769
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/221/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009 roku
Nr aktu prawnego
XXXVII/221/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 770
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/220/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krzeszyce położonego w Krzeszycach przy ulicy Gorzowskiej
Nr aktu prawnego
XXXVII/220/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji