ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 771
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/219/2014 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia w sprawie przystąpienia Gminy Krzeszyce do współpracy w ramach Subregionu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Lubuska Wspólnota Terytorialna – Dolina Warty i Noteci oraz akceptacja porozumienia pomiędzy Gminą Krzeszyce a pozostałymi samorządami wchodzącymi w skład Subregionu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Lubuska Wspólnota Terytorialna – Dolina Warty i Noteci.
Nr aktu prawnego
XXXVII/219/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 772
Data podjęcia
2014-07-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/218/2014 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVI/218/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 773
Data podjęcia
2014-07-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/217/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowaniedziałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetuUnii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXXVI/217/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 774
Data podjęcia
2014-07-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/215/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/215/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 775
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/214/2014 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXV/214/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 776
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/213/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXV/213/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 777
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/212/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXV/212/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 778
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/211/2014 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXV/211/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 779
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/210/2014 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXV/210/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 780
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/209/2014 w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Nr aktu prawnego
XXXV/209/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji