ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 771
Data podjęcia
2013-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVII/168/2013 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVII/168/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 772
Data podjęcia
2013-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/167/2013 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVI/167/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 773
Data podjęcia
2013-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/166/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet radnym
Nr aktu prawnego
XXVI/166/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 774
Data podjęcia
2013-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/165/2013 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI/165/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 775
Data podjęcia
2013-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/164/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXVI/164/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 776
Data podjęcia
2013-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/163/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXVI/163/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 777
Data podjęcia
2013-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/162/2013 w sprawie w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Nr aktu prawnego
XXVI/162/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 778
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/161/2013 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXV/161/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 779
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/160/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXV/160/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 780
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/159/2013 w sprawie udzielenia bonifikaty
Nr aktu prawnego
XXV/159/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji