ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/208/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiacego własność Gminy Krzeszyce położonego w Krzeszycach przy ulicy Gorzowskiej
Nr aktu prawnego
XXXV/208/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/207/2014 w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXXV/207/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/206/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXXV/206/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2014-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIV/205/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/205/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2014-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIV/204/2014 w sprawie przyznania w 2014 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXIV/204/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2014-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIV/203/2014 w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XXXIV/203/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIII/202/2014 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
Nr aktu prawnego
XXXIII/202/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIII/201/2014 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXIII/201/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIII/200/2014 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/200/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXII/199/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XXXII/199/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji