ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/158/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXV/158/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/157/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Nr aktu prawnego
XXV/157/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/156/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/11 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXV/156/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIV/155/2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
XXIV/155/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028
Nr aktu prawnego
XXIV/154/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/153/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/152/2013 w sprawie przyznania w 2013r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXIII/152/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/151/2013 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXIII/151/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/150/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
XXIII/150/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/149/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki ozn. nr ewid. 941/7
Nr aktu prawnego
XXIII/149/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji