ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 119/2020/WG w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Gminnym w Kołczynie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
119/2020/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 118/2020/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
118/2020/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 116/2020/GN w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 06 listopada 2020 r.
Nr aktu prawnego
116/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 115/2020/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/17 i udział do 1/20 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo.
Nr aktu prawnego
115/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 113/2020/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
113/2020/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 111/2020/WG w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 102/2020/WG z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Studzionka.
Nr aktu prawnego
111/2020/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 110/2020/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 832/4 położonej w obrębie Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
110/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 109/2020/FP w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”.
Nr aktu prawnego
109/2020/FP
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 106/2020/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu udziału do 231/10000 w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/9 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
106/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 104/2020/WG w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nr aktu prawnego
104/2020/WG
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji