ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
102/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie
Nr aktu prawnego
100/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 871/4 położonej w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
99/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/5 i udział do 2/40 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo
Nr aktu prawnego
97/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
96/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Przebudowa drogi gminnej w Muszkowie"
Nr aktu prawnego
95/2021/OB
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
94/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2021 r.
Nr aktu prawnego
93/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 175/10 w obrębie Karkoszów stanowiącej własność Gminy Krzeszyce oraz na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. działki 122 w obrębie Karkoszów stanowiącej własność Skarbu Państwa będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
92/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 28 października 2021 r.
Nr aktu prawnego
91/2021/GN
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji