ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XLIII/266/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XLIII/265/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/264/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/2020 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Nr aktu prawnego
XLIII/263/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
Nr aktu prawnego
XLIII/262/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2023r
Nr aktu prawnego
XLIII/260/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi punktu kasowego w Urzędzie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
35/2023/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 32/2023/GN WÓJTA GMINY KRZESZYCE z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
32/2023/GN
Status
Nieobowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 31/2023/GN WÓJTA GMINY KRZESZYCE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
31/2023/GN
Status
Nieobowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
30/2023/GN
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji