ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach.
Nr aktu prawnego
90/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia czynności kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
89/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 218/11 położonej w obrębie Maszków oraz udział 27/30 we współwłasności działki 218/16 położonej w obrębie Maszków
Nr aktu prawnego
86/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Krzeszyce dotyczących zmiany nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
83/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
82/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2021 r.
Nr aktu prawnego
81/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/8 i udział do 1/20 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo
Nr aktu prawnego
36/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/16 i udział do 1/20 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo
Nr aktu prawnego
35/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/12 i udział do 1/20 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo
Nr aktu prawnego
32/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
Nr aktu prawnego
6B/2022/OŚW
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji