ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
108/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Nr aktu prawnego
105/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXI/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXI/163/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Krzeszyce uprawnień do ustalania wysokości cen i stawek opłat za usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XXXI/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XXXI/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Maszków, Łąków i Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXI/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXI/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXI/158/2021
Status
Uchylony
Lp: 110
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 98/2021/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
98/2021/GN
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji