ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1151
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XV/84/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1152
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XIV/83/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1153
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
Nr aktu prawnego
XIV/82/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1154
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XIV/81/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1155
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji Gminy Krzeszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nr aktu prawnego
XIV/80/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1156
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XIV/79/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1157
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały XIII/77/2012 z 19.01.2012r.
Nr aktu prawnego
XIV/78/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1158
Data podjęcia
2012-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XIII/77/2012
Status
Uchylony
Lp: 1159
Data podjęcia
2012-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Nr aktu prawnego
XIII/76/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1160
Data podjęcia
2012-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XIII/75/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji