ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1181
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania.
Nr aktu prawnego
XV/87/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1182
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009 roku
Nr aktu prawnego
XV/86/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1183
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2012-2020.
Nr aktu prawnego
XV/85/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1184
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XV/84/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1185
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XIV/83/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1186
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
Nr aktu prawnego
XIV/82/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1187
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XIV/81/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1188
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji Gminy Krzeszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nr aktu prawnego
XIV/80/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1189
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XIV/79/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1190
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały XIII/77/2012 z 19.01.2012r.
Nr aktu prawnego
XIV/78/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji